Delatnost

DELATNOST JKP „OBRENOVAC“

(izvod iz Osnivačkog akta preduzeća)

Pretežna delatnost preduzeća je:
38.11 Sakupljanje otpada koji nije opasan

 • sakupljanje neopasnog čvrstog otpada (smeće) na lokalnoj teritoriji, kao što je sakupljanje komunalnog i komercijalnog otpada u kontejnere što može biti mešavina materijala koji se mogu ponovno upotrebiti,
 • sakupljanje reciklabirnih materijala,
 • sakupljanje otpada sa javnih površina,
 • sakupljanje građevinskog otpada,
 • sakupljanje i uklanjanje otpadaka kao što su grane i šljunak,
 • sakupljanje tekstilnog otpada,
 • aktivnosti u transfer stanicama za neopasan otpad.

Preduzeće obavlja i druge komunalne delatnosti utvrđene Zakonom kao delatnosti od opšteg interesa i to:
 • upravljanje komunalnim otpadom i održavanje deponija,
 • upravljanje grobljima i pogrebne usluge;
 • upravljanje pijacama;
 • održavanje čistoće na površinama javne namene (uz održavanje bunara, kupališta, javnih satova i javnih toaleta),
 • održavanje javnih zelenih površina,
 • održavanje, rekonstrukcija, adaptacija i sanacija postojećih i izgradnja novih komunalnih građevinskih i drugih infrastrukturnih objekata, postrojenja, instalacija i opreme u funkciji obavljanja komunalnih delatnosti Preduzeća. Pod održavanjem objekata komunalne infrastrukture iz okvira delatnosti Preduzeća podrazumeva se investiciono i tekuće održavanje koje Preduzeće može preduzimati samostalno u skladu sa Zakonom ili za iste može angažovati drugo ovlašćeno fizičko ili pravno lice u skladu sa Zakonom i
 • druge delatnosti od lokalnog interesa utvrđene Statutom Preduzeća ili posebnom odlukom.