Kontakt

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "OBRENOVAC"

Adresa:

Cara Lazara br. 3/1
11500 Obrenovac

Telefoni:

011/ 8721 815 (call centar)
011/ 8721 144 (call centar)

E-mail:

za poslovnu korespodenciju:
jkpobrenovac@jkpobrenovac.org.rs
za pitanja građana:
jkpobrenovacinfo@magnetplus.net

Radno vreme:

Ponedeljak - petak: 7:00 - 15:00

Lice za zaštitu podataka o ličnosti u JKP “Obrenovac” iz Obrenovca je Maja Ilić,
kontakt telefon 011/ 8721 815, 011/ 8721 144 lok. 214
e-mail: jkpobrenovacinfo@magnetplus.net

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u JKP „Obrenovac“ Obrenovac je Vesna Popović,
e-mail: vesna.jkpobrenovac@gmail.com