NOVOSTI - DEŠAVANJA

Veći broj grobnih mesta

27.09.2016.

Do kraja 2016. godine planirana je izrada novih betonskih opsega na grobljima u Obrenovcu.
Predviđeno je 95 dvojnih opsega i 24 pojedinačna opsega.