NOVOSTI - DEŠAVANJA

Čišćenje divljih deponija

29.11.2017.

Neodgovorno ponašanje pojedinaca, dovelo je do stvaranja još jedne divlje deponije.
Ovaj put je reč o deponiji u MZ Krtinska.
Brzom intervencijom JKP”Obrenovac” ova deponija je očišćenja.
Apelujemo na gradjane da smeće bacaju na mesta koja su predvidjena za to i ne stvaraju nove divlje deponije.