NOVOSTI - DEŠAVANJA

Nova vozila za čistiji grad

18.12.2017.

JKP "Obrenovac" obnovilo je svoj vozni park sa devet novih mašina.
Od danas će na ulicama Obrenovca biti dva grajfera za uklanjanje kabastog smeća, jedan smećar, dve čistilice kolovoza, jedno komunalno multifunkcionalno vozilo, dve čistilice za trotoare i cisterna za pranje ulice.