NOVOSTI - DEŠAVANJA

Izveštaj zimske službe JKP “Obrenovac”

08.03.2018.

Zimska služba je i ove godine spremno dočekala snežne padavine.Sve ekipe su bile na terenu u punom kapacitetu i vrlo brzo je snežni pokrivač bio uklonjen sa svih pešačkih staza i trotoara.
Odlukom o komunalnom redu u zimskom periodu, JKP “Obrenovac” zaduženo je za uklanjanje padavina-snega i leda,a sve u skladu sa Operativnim planom zimske službe za 2017/2018 godinu i vrši se sa:
- trotoara širih od 5 metara
- trotoara ispred pešačkih prelaza
- sa uličnih slivnika
- trotoara pored javnih zelenih površina i pešačkih staza u naseljima
Na čišćenju snega, posipanju soli i rizle u dve smene,svakodnevno je bilo angažovano 40-50 radnika kao i mehanizacija: 2 traktora, 1 multikar, 1 multivan ICB mašina i 8 ručnih posipača soli.
Sneg je uklanjan sa pešačkih staza, trotoara I i II kategorije, pešačkih prelaza, gajger slivnika, autobuskih stajališta, parkova, gradskog trga, naselja, površina ispred školskih, predškolskih i drugih javnih ustanova.
U decembru mesecu od preduzeća “ Beograd put” je stiglo 16 tona soli, koja je podeljena po objektima kolektivnog stanovanja i po javnim ustanovama.
U vreme snežnih padavina JKP “Obrenovac “ je u skladu sa svojim mogućnostima uklanjalo sneg i posipalo so i sa drugih javnih površina koje nisu deo Operativnog plana zimske službe.
Podsećamo da je obaveza fizičkih i pravnih lica da čiste sneg i led ispred svojih stambenih i poslovnih objekata, ako su trotoari širine do 5 metara.