NOVOSTI - DEŠAVANJA

Odnošenje kabastog otpada

31.01.2019.

Ekipe JKP “Obrenovac” će u subotu 2. februara, nastaviti sa akcijom besplatnog odnošenja smeća, koja se organizuje svake prve subote u mesecu.
Privredni subjekti uslugu plaćaju po kubnom metru odnetog otpada i broju utrošenih sati, ali po izuzetno povoljnim cenama, dok je za sugradjane odnošenje kabastog smeća besplatno.
Prioritet u odnošenju kabastih stvari iz domaćinstava imaju sugradjani koji raspolažu većim količinama otpada.
Zainteresovani gradjani se moraju javiti službi za odnošenje kabastog smeća.