NOVOSTI - DEŠAVANJA

Reciklažni centar ponovo radi

01.03.2019.

Posle pet godina, ponovo je pokrenuto postrojenje za sekundarnu separaciju otpada na deponiji “Grebača” u Velikom Polju.
Postrojenje će omogućiti da se iz otpada koji se prikupi na teritoriji opštine Obrenovac izdvoji sve ono što može da se reciklira.
VD direktora JKP “Obrenovac”, Slavko Berić je rekao da to preduzeće u narednom periodu, planira uz sekundarnu, da započne i primarnu separaciju.