NOVOSTI - DEŠAVANJA

Velika prolećna akcija

06.03.2019.

Javno komunalno preduzeće “Obrenovac” je počelo sa velikom prolećnom akcijom koja je karakteristična za ovaj period godine.
Vrši se prolećno grabuljanje travnjaka, utovar i odvoženje sakupljenog lišća i otpadaka u svim gradskim naseljima.
U toku su radovi na Trgu Zorana Djindjića gde se radi na pripremi zemljišta za podsejavanje na mestima gde nema travnog pokrivača.Zatim će se posejana trava nadjubriti mineralnim djubrivom kako bi se postigao bolji razvoj travnog pokrivača.
Na svim zelenim površinama će biti postavljene table sa natpisom da se ne gazi trava.
Vrši se orezivanje šiblja i odgrtanje, okopavanje i čankovanje mladih sadnica, seča suvih grana, izdizanje krošnji, okopavanje cveća, orezivanje i djubrenje ruža.
Ovom prilikom apelujemo građanima da povedu računa o čistoći našeg grada.