NOVOSTI - DEŠAVANJA

Uređenje na Novom groblju

07.03.2019.

Započeta je velika prolećna akcija uređenja Novog groblja koja se sprovodi na više lokacija.
Do sad je uredjen i okrečen prostor ispred kapela i postavljena nova led rasveta.
U planu je pojačanje rasvete unutar i oko groblja postavljanjem novih kandelabera i povećanjem broja sijaličnih grla oko groblja.
U toku su radovi na:
- reparaciji oštećenog mobilijara ( klupa)
- krčenju i uređenju terena u cilju proširenja groblja (zapadna strana groblja iza ograde)
- krčenju i uređenju terena iza portirnice br.2 unutar groblja
- krčenju i rušenju objekta koji se nalazi unutar groblja u cilju uređenja prilaza Novom groblju.
Po završetku navedenih radova planiran je nastavak izrade pešačkih staza unutar groblja i postavljanje ograde sa kapijama sa prednje strane groblja.