NOVOSTI - DEŠAVANJA

Nastavak akcije uredjenja boksova za kontejnere

05.09.2019.

Radnici JKP "Obrenovac" su nastavili sa uredjenjem boksova za kontejnere.
Prvo su poskidane nalepnice i grafiti, a nakon toga ide farbanje. U boksovima su postavljeni kontejneri za komunalni otpad i jedan plavi koji je namenjen za primarnu separaciju.