NOVOSTI - DEŠAVANJA

Čišćenje divlje deponije i reke Jelov u Piromanu

13.12.2019.

“JKP Obrenovac” u Obrenovcu se odazvao pozivu i aktivno učestvovalo u raščišćavanju divlje deponije u MZ Piroman.
Oko 90% opštine je pokriveno akcijama iznošenja komunalnog otpada koji se skladišti na gradsku deponiju “ Grebača”.
“JKP Obrenovac” svakodnevno skupi preko 200 tona komunalnog i ostalog otpada sa teritorije opštine.
Svi sugradjani mogu besplatno da isporuče svoj komunalni otpad na gradsku deponiju.
Početkom sledeće godine sa nabavkom novog smećara i novih kanti za oko 700 novih domaćinstava koja su najrazudjenija u još par sela, “ JKP Obrenovac” će pokriti 100 % opštinu Obrenovac sa komunalnom uslugom
Apelujemo na sve sugradjane da se odgovorno ponašaju prema svojoj životnoj sredini.