NOVOSTI - DEŠAVANJA

Radno vreme sektora JKP “Obrenovac”

12.02.2020.

Obaveštavamo sve korisnike naših usluga da u vreme državnog praznika Sretenje, mineralno kupatilo sa banjskom vodom neće raditi 17.02.2020. godine.
Služba groblja i pijace će redovno raditi za vreme praznika.
Služba za iznošenje otpada radi redovno po rasporedu.
Sektori zelenila i komunalne higijene će biti dežurni sva tri dana praznika od 15-17.02.2020.