NOVOSTI - DEŠAVANJA

Prolećno uredjenje grada

12.03.2020.

Mart je mesec za započinjanje velikog uredjenja grada.
Na početku vegetacije ekipe JKP “ Obrenovac” su počele sa šišanjem trave, grabuljanjem, utovarom i odvoženjem sakupljenog lišća i otpadaka u svim gradskim naseljima.
Obavljeno je presadjivanje ruža stablašica na površinu pored GO Obrenovac.
Takodje se presadjuje višegodišnje šiblje sa trga na mesto autobuske stanice “Topolice”.
U toku ovog meseca će se vršiti orezivanje šiblja i odgrtanje, okopavanje i čankovanje mladih sadnica, seča suvih grana, izdizanje krošnji, okopavanje cveća, orezivanje i djubrenje ruža.
Ovom prilikom apelujemo i na gradjane da povedu računa o čistoći našeg grada.