NOVOSTI - DEŠAVANJA

Oбавештење за кориснике пијачне опреме

19.03.2020.

КОРИСНИЦИМА ПИЈАЧНЕ ОПРЕМЕ
(ТЕЗГЕ, РАСХЛАДНЕ ВИТРИНЕ И РАМОВИ)

Због немогућности прибављања потребне документације за обнову закупа пијачне опреме за 2020. годину у току трајања ванредног стања (Уверења из катастра непокретности и Потврда о статусу у регистру пољопривредних газдинстава), рок за доставу истих биће продужен.

Сви корисници биће накнадно обавештени о роковима за прибављање предметне документације.