NOVOSTI - DEŠAVANJA

Обавештење за сточну пијацу

20.03.2020.

У складу са чланом 4. Уредбе о мерама за време ванредног стања
(бр. 31/2020 од 16.03.2020.године) Владе Републике Србије, обавештавамо вас да:
Сточна пијаца у Обреновцу неће радити док траје ванредно стање односно док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 на територији Републике Србије.