NOVOSTI - DEŠAVANJA

Farbanje stubića

09.04.2020.

Radnici JKP “ Obrenovac” nastavljaju sa prolećnim uredjenjem grada.
I ako je vanredna situacija, aktivnosti radnika ne staju, jer su od opšteg interesa i za opštinu Obrenovac i za svakog gradjana.
Obavlja se redovno odnošenje komunalnog i kabastog otpada, pranje i dezinfekcija ulica i trotoara, košenje trave, okopavanje biljaka i njihovo zalivanje, sadnja novih biljaka i obavljaju se redovno pogrebne usluge.
U nizu navedenih aktivnosti danas su se ofarbali stubići i okačile su na njih stubaste kante.
Apelujemo na gradjane da vode računa o našoj okolini.