NOVOSTI - DEŠAVANJA

Promene u načinu uklanjanja primarnog separisanog otpada

27.04.2020.

Kako se posao u vreme vanrednog stanja u JKP Obrenovac obavlja u drugačijem režimu, obaveštavamo korisnike naših usluga o sledećem.
Ako postoji potreba za uklanjanjem primarnog separisanog otpada ( plastična, papirna i staklena ambalaža),pozivom na telefon 064-8-322-206 ( kontakt osoba Dragan Milovanović) organizovaće se odnošenje na deponiju.
Ovim putem se zahvaljujemo na razumevanju svim našim korisnicima.