NOVOSTI - DEŠAVANJA

Očišćene divlje deponije u MZ Barič

12.08.2020.

Danas je ekipa JKP “Obrenovac” očistila divlje deponije na groblju u Bariču i u Koloniji.
I ako se redovno sa ovih lokaliteta odnosi smeće, ovde se i dalje pojavljuju divlje deponije.
Apelujemo na gradjane da ne stvaraju divlje deponije, već da svoj otpad bacaju u sudove za smeće.
Veći kabasti otpad mogu odlagati svake prve subote u mesecu ispred svojih domova .
Broj telefona je 8721-815