NOVOSTI - DEŠAVANJA

ZA SEDAM DANA PRIJAVLJENO 200 KOMUNALNIH PROBLEMA U OBRENOVCU

15.10.2020.

Na inicijativu građana, JKP “Obrenovac” u saradnji sa Savetom za komunalni red učestvuje u rešavanju komunalnih problema u našem gradu.
Obavljeno je orezivanje krošnji drveća koje je zaklanjalo javnu rasvetu na određenim mestima i uklonjene su divlje deponije na više lokacija.
JKP “Obrenovac” će nastaviti da podržava akciju rešavanja komunalnih problema.