NOVOSTI - DEŠAVANJA

Savet za komunalni red

22.10.2020.

JKP “Obrenovac” u saradnji sa Savetom za komunalni red je obavilo još jednu u nizu uspešnih akcija uklanjanja divlje deponije koja se nalazila pored puta Obrenovac - Banjani.
Apelujemo na sve građane da ne prave divlje deponije i da kroz akciju takozvanih “kabastih subota”, koje se obavljaju svake prve i druge subote u mesecu, na broj telefona: 064/83 12 596 prijave sav kabasti otpad koji je potrebno ukloniti.