NOVOSTI - DEŠAVANJA

Očišćena divlja deponija u naselju Topolice

24.02.2021.

Savet za komunalni red Gradske opštine Obrenovac zajedno sa radnicima JKP “ Obrenovac”, danas je organizovao aktivnost u naselju "Topolice"na inicijativu stanovnika ove mesne zajednice.
Jedan od problema je kabasti otpad koji se odlaže u tzv."rupu" u ovom naselju a drugi je zamena behaton ploča na trotoarima.
Ujedno je orezano šiblje i grane koje su pretile da padnu na trotoar i kolovoz i povrede prolaznike i oštete parkirana kola.

Svoje probleme građani mogu prijaviti telefonom na broj 062/302-518.