NOVOSTI - DEŠAVANJA

Čišćenje divlje deponije u Piromanu i Broviću

26.03.2021.

U opštini Obrenovac nastavlja se sa poslovima uklanjanja divljih deponija po mesnim zajednicama.
Danas su radnici JKP “ Obrenovac” očistili divlju deponiju u MZ Piroman i Brović.