NOVOSTI - DEŠAVANJA

Prolećno uredjenje grada

31.03.2021.

U toku marta meseca, radnici JKP “ Obrenovac” su počeli sa velikim uredjenjem grada.
Na početku vegetacije ekipe JKP “ Obrenovac” su počele sa šišanjem trave, grabuljanjem, utovarom i odvoženjem sakupljenog lišća i otpadaka u svim gradskim naseljima.
Uradjeno je orezivanje šiblja i odgrtanje, okopavanje i čankovanje mladih sadnica, seča suvih grana, izdizanje krošnji, okopavanje cveća, orezivanje i djubrenje ruža.
Često su se čistile divlje deponije i uredjivala groblja.
Ovom prilikom apelujemo i na gradjane da povedu računa o čistoći našeg grada.