NOVOSTI - DEŠAVANJA

Čišćenje divlje deponije u Grabovcu

01.04.2021.

Savet za komunalni red Gradske opštine Obrenovac zajedno sa radnicima JKP “ Obrenovac”, nastavlja sa svojim aktivnostima.
Sa dolaskom lepog vremena, sve više se poklanja pažnja čišćenju divljih deponija. U Mesnoj zajednici Grabovac uklonjen je otpad u Nešića kraju.