NOVOSTI - DEŠAVANJA

"GREBAČA" ODLAZI U ISTORIJU

21.01.2022.

U Javnom komunalnom predzeću "Obrenovac" potpisan je ugovor o izradi elaborata, nakon čega će uslediti rekonstrukcija hale za separaciju otpada na Grebači, izgradnja nove transfer stanice i reciklažnog dvorišta.
Ovi poslovi odvijaju se u okviru izgradnje regionalne deponije u Kaleniću, gde će se u narednom periodu odlagati smeće sa gradske deponije Grebača. Obrenovac će takođe dobiti nove sudove za odlaganje smeća i kamione. Kako je naglašeno na sastanku na kom je potpisan ugovor između JKP "Obrenovac i instituta CIP, ovaj projekat doprineće zaštiti životne sredine.