NOVOSTI - DEŠAVANJA

Ugovori o održavanju zgrada

18.09.2016.

Skupština stanara svih obrenovačkih naselja su u obavezi da sa nadležnim službama Javnih komunalnih preduzeća, sklope Ugovore o redovnom održavanju zgrada.
Tako će u narednom periodu imati na raspolaganju interventne službe u slučaju bilo kakvih kvarova u zajedničkim prostorijama, liftovima, krovovima ili instalacijama u stambenim zgradama.