NOVOSTI - DEŠAVANJA

Ugovori o pružanju i plaćanju komunalnih usluga

18.09.2016.

Pozivamo sve korisnike usluge iznošenja i deponovanja smeća koji nisu potpisali ugovor, da je neophodno da iste što pre potpišu jer je to zakonska obaveza.
Postupak zaključenja ugovora o vršenju usluge iznošenja i deponovanja smeća,možete pokrenuti u prostorijama JKP „Obrenovac“, Obrenovac, Cara Lazara 3/1, kancelarija broj 4, svakog radnog dana od 8-15 časova, ili u vreme koje sa vama dogovorimo.
Od dokumenata je potrebno da dostavite dokaz o vlasništvu (izvod iz katastra, kupoprodajni ugovor, ugovor o nasleđivanju i sl.).