Javne nabavke

Član 3. ZJN – Restriktivni postupak je postupak koji se sprovodi u dve faze i u kojem u drugoj fazi ponudu mogu podneti samo kandidati.


Trenutno nema ni jedne raspisane javne nabavke po ovom postupku.