Javne nabavke

Član 3. ZJN – Kvalifikacioni postupak je postupak koji se sprovodi u dve faze, tako da sva zainteresovana lica mogu podneti prijavu za sve vreme važenja liste kandidata, a naručilac im pod uslovima iz konkursne dokumentacije priznaje kvalifikaciju svakih šest meseci i poziva da podnesu ponudu u drugoj fazi postupka.


Kvalifikacioni postupak

Investiciono održavanje stambenog fonda-Izvodjenje radova na stambenoj zgradi u ul. Kralja Milutina br.5/b ( Sanacija hidroizolacije terase na potkrovlju u stanu br.21)

Poziv za podnošenje ponuda objavljeno: 21.11.2018. Konkursna dokumentacija objavljeno: 21.11.2018. Odluka o dodeli ugovora objavljeno: 04.12.2018. Obveštenje o zaključenom ugovoru objavljeno: 19.12.2018.
Kvalifikacioni postupak

Investiciono održavanje stambenog fonda-Izvodjenje radova na stambenoj zgradi u ul. Kralja Milutina br.11 ( krpljenje rupa na fasadi “ cca” 20 cm u prečniku od 14 m visine)

Poziv za podnošenje ponuda objavljeno: 07.11.2018. Konkursna dokumentacija objavljeno: 07.11.2018. Odluka o obustavi postupka objavljeno: 21.11.2018. Obaveštenje o obustavi postupka objavljeno: 03.12.2018.
Kvalifikacioni postupak

Investiciono održavanje stambenog fonda-Izvodjenje radova na stambenoj zgradi u ul. Ravnogorska br.16 (zamena stare drvene opšivke ( lamperije) ispod krova i čišćenje horizontalnog oluka

Poziv za podnošenje ponuda objavljeno: 24.10.2018. Konkursna dokumentacija objavljeno: 24.10.2018. Odluka o dodeli ugovora objavljeno: 06.11.2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru objavljeno: 22.11.2018.
Kvalifikacioni postupak

Investiciono održavanje stambenog fonda- izvodjenje radova na stambenoj zgradi u ul. Kralja Milutina br.5/b ( sanacija hidroizolacije terase na potkrovlju u stanu br. 21)

Poziv za podnošenje ponuda objavljeno: 18.10.2018. Konkursna dokumentacija objavljeno: 18.10.2018. Odluka obustavi postupka objavljeno: 01.11.2018. Obaveštenje o obustavi postupka objavljeno: 13.11.2018.
Kvalifikacioni postupak

Investiciono održavanje stambenog fonda-Izvodjenje radova na stambenoj zgradi u ul. Vuka Karadžića br. 66 ( popravka oluka na terasi u potkrovlju stana br. 66).

Poziv za podnošenje ponuda objavljeno: 09.10.2018. Konkursna dokumentacija objavljeno: 09.10.2018. Odluka o obustavi postupka objavljeno: 24.10.2018. Obaveštenje o obustavi postupka objavljeno: 05.11.2018.
Kvalifikacioni postupak

Investiciono održavanje stambenog fonda- Izvodjenje radova na stambenoj zgradi u ul. Vuka Karadžića br. 73 ( sanacija olučnog korita na kosom krovu)

Poziv za podnošenje ponuda objavljeno: 03.10.2018. Konkursna dokumentacija objavljeno: 03.10.2018. Odluka o obustavi postupka objavljeno: 16.10.2018. Obaveštenje o obustavi postupka objavljeno: 26.10.2018.
Kvalifikacioni postupak

Investiciono održavanje stambenog fonda-Izvodjenje radova na stambenoj zgradi u ul.Radenka Rankovića br.4 ( sanacija hidroizolacije terase na potkrovlju u stanu br.34).

Poziv za podnošenje ponuda objavljeno: 10.09.2018. Konkursna dokumentacija objavljeno: 10.09.2018. Odluka o dodeli ugovora objavljeno: 27.09.2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru objavljeno: 12.10.2018.
Kvalifikacioni postupak

Investiciono održavanje stambenog fonda-Izvodjenje radova na stambenoj zgradi u ul.Cara Lazara br. 4 A( farbanje gelendera,ulaznih vrata,srednjih vrata i kutije za struju)

Poziv za podnošenje ponuda objavljeno: 13.07.2018. Konkursna dokumentacija objavljeno: 13.07.2018. Odluka o dodeli ugovora objavljeno: 25.07.2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru objavljeno: 31.07.2018.
Kvalifikacioni postupak

Investiciono održavanje stambenog fonda-Izvodjenje radova na stambenoj zgradi u ul.Vojvode Putnika br.26 (zamena horizontalnog oluka iznad stana br.10).

Poziv za podnošenje ponuda objavljeno: 22.06.2018. Konkursna dokumentacija objavljeno: 22.06.2018. Odluka o dodeli ugovora objavljeno: 05.07.2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru objavljeno: 18.07.2018.
Kvalifikacioni postupak

Investiciono održavanje stambenog fonda-Izvodjenje radova na stambenoj zgradi u ul.Prote Mateje Nenadovića br.24 (zamena postojećih keramičkih pločica ispred ulaza u zgradu)

Poziv za podnošenje ponuda objavljeno: 21.06.2018. Konkursna dokumentacija objavljeno: 21.06.2018. Odluka o obustavi postupka objavljeno: 04.07.2018. Obaveštenje o obustavi postupka objavljeno: 16.07.2018.
Kvalifikacioni postupak

Investiciono održavanje stambenog fonda-Izvodjenje radova na stambenoj zgradi u ul.Prote Mateje Nenadovića br. 24 ( zamena postojećih keramičkih pločica ispred ulaza u zgradu)

Poziv za podnošenje ponuda objavljeno: 31.05.2018. Konkursna dokumentacija objavljeno: 31.05.2018. Odluka obustavi postupka objavljeno: 14.06.2018. Obaveštenje o obustavi postupka objavljeno: 19.06.2018.
Kvalifikacioni postupak

Investiciono održavanje stambenog fonda-Izvodjenje radova na stambenoj zgradi u ul. Vojvode Putnika br.26 ( zamena horizontalnog oluka iznad stana br.10)

Poziv za podnošenje ponuda objavljeno: 25.05.2018. Konkursna dokumentacija objavljeno: 25.05.2018. Odluka o obustavi postupka objavljeno: 11.06.2018. Obaveštenje o obustavi postupka objavljeno: 21.06.2018.
Kvalifikacioni postupak

Investiciono održavanje stambenog fonda-Izvodjenje radova na stambenoj zgradi u ul.Kneza Mihaila br.5 ( Nabavka i montaža plastificiranog lima na fasadu)

Poziv za podnošenje ponuda objavljeno: 03.04.2017. Konkursna dokumentacija objavljeno: 03.04.2017. Odluka o obustavi postupka objavljeno: 19.04.2017. Obaveštenje o obustavi postupka objavljeno: 03.05.2017.
Kvalifikacioni postupak

Investiciono održavanje stambenog fonda – Izvođenje radova na stambenoj zgradi u ul. Vojvode Mišića br. 217-219 (Malterisanje, gletovanje i krečenje zajedničkih prostorija podruma i izrada WC sa ugradnjom sanitarija u podrumskoj prostoriji)

Poziv za podnošenje ponuda objavljeno: 09.01.2017. Konkursna dokumentacija objavljeno: 09.01.2017. Odluka o dodeli ugovora objavljeno: 23.01.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru objavljeno: 31.01.2017.
Kvalifikacioni postupak

Investiciono održavanje stambenog fonda - Izvođenje radova na stambenoj zgradi u ul. Vojvode Putnika br. 16 (Popravka dela krova oko dimnjaka i antenske kućice)

Poziv za podnošenje ponuda objavljeno: 24.10.2016. Konkursna dokumentacija objavljeno: 24.10.2016. Odluka o dodeli ugovora objavljeno: 03.11.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru objavljeno: 17.11.2016.
Kvalifikacioni postupak

Investiciono održavanje stambenog fonda - Izvođenje radova na stambenoj zgradi u ul. R. Rankovića 13 (Čišćenje i hidroizolacija olučnih kanala, vraćanje starih azbestnih ploča na kosi krov i nova hidroizolacija na njima)

Poziv za podnošenje ponuda objavljeno: 24.10.2016. Konkursna dokumentacija objavljeno: 24.10.2016. Odluka o dodeli ugovora objavljeno: 08.11.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru objavljeno: 23.11.2016.
Kvalifikacioni postupak

Investiciono održavanje stambenog fonda – Izvođenje radova na stambenoj zgradi u ul. Radenka Ranovića br. 13 (Čišćenje i hidroizolacija olučnih kanala, vraćanje starih azbestnih ploča na kosi krov i nova hidroizolacija na njima)

Poziv za podnošenje ponuda objavljeno: 23.09.2016. Konkursna dokumentacija objavljeno: 23.09.2016. Odluka o obustavi postupka objavljeno: 06.10.2016. Obaveštenje o obustavi postupka objavljeno: 18.10.2016.
Kvalifikacioni postupak

Investiciono održavanje stambenog fonda – Izvođenje radova na stambenoj zgradi u ul. Kneza Mihaila br. 5 (Nabavka i montaža plastificiranog lima na fasadi)

Poziv za podnošenje ponuda objavljeno: 19.09.2016. Konkursna dokumentacija objavljeno: 19.09.2016. Odluka o obustavi postupka objavljeno: 03.10.2016. Obaveštenje o obustavi postupka objavljeno: 14.10.2016.
Kvalifikacioni postupak

Investiciono održavanje stambenog fonda – Izvođenje radova na stambenoj zgradi u ul. Kneza Mihaila br.13 (Krečenje prizemlja stepeništa oštećenog u poplavi i premazivanje fasade i sokle do visine linije poplave)

Poziv za podnošenje ponuda (II faza) objavljeno: 15.07.2016. Konkursna dokumentacija (II faza) objavljeno: 15.07.2016. Odluka o dodeli ugovora objavljeno: 27.06.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru objavljeno: 16.08.2016.
Kvalifikacioni postupak

Izvođenje radova na stambenoj zgradi u ul. Kralja Milutina 25/b

Odluka o obustavi postupka objavljeno: 08.07.2016. Obaveštenje o obustavi postupka objavljeno: 18.07.2016.
Kvalifikacioni postupak

Izvođenje radova na stambenoj zgradi u ul. Kneza Mihaila br. 13

Odluka o obustavi postupka objavljeno: 22.06.2016. Obaveštenje o obustavi postupka objavljeno: 04.07.2016.
Kvalifikacioni postupak

Izvođenje radova na stambenoj zgradi u ul. Kneza Sime Markovića 1a

Obavešenje o zaključenom ugovoru objavljeno: 05.07.2016.